استفاده از اساتید مجرب و برتر دانشگاه ها که از همه نظر جزء برترین اساتید محسوب می گردند از اصلی ترین نقاط قوت این موسسه می باشد.اساتیدی که بر اساس توان علمی، تجربه تدریس و غنای علمی انتخاب شده است.