موسسه انتشاراتی جهان جام جم با توجه به اینکه عمده فعالیت و تولیدات خود در حوزه مواد و متالورژی (جوشکاری) بوده، با همکاری شرکت مهندسین مشاور جوش فرایند کنترل به مدیریت جناب آقای حمید تازیکه، اقدام به انتشار کتب فراوانی در زمینه جوشکاری و متالورژی نموده است . همچنین این موسسه از کلیه فعالین و پژوهشگران این حوزه دعوت به همکاری می نماید.