همچنین این موسسه نمایندگی رسمی چاپ و نشر کتب دانشگاه ایوانکی را بر عهده دارد .دانشگاه ایوانکی با استفاده از اساتید باتجربه ای که در سیستم آموزشی خود دارد اقدام به انتشار کتب گوناگونی در زمینه های مختلف دانشگاهی کرده است.