موسسه انتشاراتی جهان جام جم به عنوان تنها نماینده انحصاری چاپ و نشر کتب سازمان ملی استاندارد می باشد که با همکاری این سازمان اقدام به انتشار کتب در حوزه استانداردهای پرکاربرد رشته های فنی مهندسی و مدیریت کیفیت کرده است و تا به حال کتب فراوانی در این حوزه به چاپ رسانده است.